Presentació

El projecte d’innovació a l’FP de la Fundació BCN Formació Professional té com a objecte premiar projectes educatius de caire innovador. En aquest sentit es posa l'èmfasi a tots aquells factors que afavoreixen la qualitat i la innovació en l’educació i que pertanyen a l’àmbit d’actuació dels centres d’FP a través de l’experimentació, el foment de les competències clau i professionals, el treball en equip i en col·laboració amb altres agents i/o centres educatius, el treball i l’aprenentatge per projectes, l’orientació educativa i professional, la millora de l’èxit educatiu, entre altres elements clau d’innovació educativa.


CONSULTA

Els projectes resolts favorablement a totes les edicions edicions

Bases de la convocatòria (curs 2019-20)

Formulari per presentar el teu projecte innovador a la darrera edició del Pla