Edicions

12a edició. Curs 2022-23

Participació: 77 projectes

 • 31 de Barcelona
 • 19 de l'AMB (excepte Barcelona ciutat)
 • 27 de la demarcació de Barcelona-DIBA (excepte l'AMB)

Resolució (concessió ajut econòmic):: 52 projectes

 • 21 de Barcelona
 • 14 de l'AMB (excepte Barcelona ciutat) 
 • 17 de la demarcació de Barcelona-DIBA (excepte l'AMB)

Projectes resolts favorablement, curs 2022-2023:

11a edició. Curs 2021-22

Participació: 78 projectes

 • 38 de Barcelona
 • 19 de l'AMB (excepte Barcelona ciutat)
 • 21 de la demarcació de Barcelona-DIBA (excepte l'AMB)

Resolució (concessió ajut econòmic):: 54 projectes

 • 26 de Barcelona
 • 14 de l'AMB (excepte Barcelona ciutat) 
 • 14 de la demarcació de Barcelona-DIBA (excepte l'AMB)

Projectes resolts favorablement, curs 2021-2022:

10a edició. Curs 2020-21

Participació: 68 projectes

 • 33 de Barcelona
 • 16 de l'AMB (excepte Barcelona ciutat)
 • 19 de la demarcació de Barcelona-DIBA (excepte l'AMB)

Resolució (concessió ajut econòmic):: 43 projectes

 • 19 de Barcelona
 • 12 de l'AMB (excepte Barcelona ciutat) 
 • 12 de la demarcació de Barcelona-DIBA (excepte l'AMB)

Projectes resolts favorablement, curs 2020-2021:

9a edició. Curs 2019-20

Participació: 72 projectes

 • 27 de Barcelona
 • 15 de l'AMB
 • 30 de la demarcació de Barcelona-DIBA (excepte l'AMB)

Resolució (concessió ajut econòmic):: 47 projectes

 • 21 de Barcelona
 • 12 de l'AMB
 • 14 de la demarcació de Barcelona-DIBA (excepte l'AMB)

Projectes resolts favorablement, curs 2019-20:

8a edició. Curs 2018-19

Participació: 88 projectes

 • 32 de Barcelona
 • 21 de l'AMB
 • 35 de la demarcació de Barcelona-DIBA (excepte l'AMB)

Resolució (concessió ajut econòmic):: 45 projectes

 • 19 de Barcelona
 • 14 de l'AMB
 • 12 de la demarcació de Barcelona-DIBA (excepte l'AMB)

Projectes resolts favorablement, curs 2018-19:

Recull fotogràfic de diversos projectes durant el curs 2018-19:


7a edició. Curs 2017-18

Participació: 99 projectes

 • 50 de Barcelona
 • 20 de l’AMB
 • 29 de la demarcació de Barcelona- DIBA (excepte l’AMB)

Resolució (concessió ajut econòmic): 44 projectes

 • 22 de Barcelona 
 • 10 de l'AMB
 • 12 de la demarcació de Barcelona- DIBA (excepte l’AMB)

Projectes resolts favorablement, curs 2017-18:

Recull fotogràfic de diversos projectes durant el curs 2017-18:


6a edició. Curs 2016-17

Un total de 82 projectes s’han presentat en aquesta edició: 41 corresponen a la ciutat de Barcelona, 20 a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 21 a la demarcació de Barcelona (excepte l’AMB). 

La tipologia de projectes resolts favorablement és molt variada: Accions que promouen l’autosostenibilitat energètica dels edificis, pròtesis dentals a l’abast de la ciutadania, la implementació de la metodologia Flipped classroom al centre, la investigació i recerca en tècniques culinàries, l’experimentació en proves mèdiques, etc. en són exemples.


5a edició. Curs 2015-2016

En aquesta 5a edició, gràcies a la col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i amb la Diputació de Barcelona, el pla d’innovació s’adreça a tots els centres i/o instituts que imparteixen ensenyaments de Formació Professional inicial de la província de Barcelona.


4a edició. Curs 2014-2015

Un total de 48 projectes es van presentat al pla, demostrant la predisposició i voluntat per part dels centres d’FP de Barcelona a seguir treballant en aquesta línia innovadora i en apostar per projectes que atorguen valor afegit i qualitat al sistema de Formació Professional.


1a, 2a i 3a edició (2011-2014)

El document que us presentem és un recull de les 40 experiències d’innovació que han participat al llarg de les tres primeres edicions del Pla de mesures Innovació a l’FP, de la Fundació BCN Formació Professional.